Om Blaesbjerg.com - Network Marketing med Jacob Blaesbjerg.

Ideen bag ved Blaesbjerg.com

Jacob Blaesbjerg - Network Marketing

Jacob Blaesbjerg

Jeg elsker tanken om at arbejde sammen med mennesker der er har et fælles mål, det giver et unikt drive og glæde.

For mig er der to mål i Network Markering, to mål jeg har det rigtig godt med at forfølge.

- Arbejde med gode, unikke produkter og services

- Hjælpe hinanden med at opnå et større økonomisk råderum

Jacob Blaesbjerg

Vision

Målet med Blaesbjerg.com, er at udbrede kendskabet til Network Marketing og være medvirkede til at gøre Network Marketing branchen til et naturligt karriere valg.

Blaesbjerg.com skal videndele omkring alle aspekter af Network Markering, og fungere som vejlening og inspiration for alle der arbejder med Network Marketing.

Mission

Gennem online mediet at udbrede kendskabet til Network Marketing. Blaesbjerg.com skal gennem blogs, videoer skabe en vidensdeling for alle der har lysten til at arbejde med Network Marketing.