Network Marketing fungerer bedst hvis - Jacob Blaesbjerg

Network Marketing fungerer bedst hvis …

2 betingelser skal være på plads for at Network Marketing fungerer

Når jeg ser på Network Marketing, handler det for mig at se om at produkterne som virksomheden man vælger at arbejde med opfylder følgende forhold:

1. Produkterne er unikke, og produkterne er af meget høj kvalitet
2. Produkterne er kendetegnet ved et løbende brug

Network Marketing er kosteffektiv model

Network Marketing er alle virksomheders våde drøm.
- Jacob Blaesbjerg

Der er ikke mange modeller der er så kosteffektive som Network Marketing når det kommer til at afsætte produkter. Det handler ikke om tro eller religion, det handler om business. Det at kunne få folk til at dedikere sig til ens produkter i en sådan grad at de ligefrem vælger at ville arbejde med produkterne, er for en virksomhed det ypperste.

Det at kunne få en kampagne til at gå viralt er noget af det som alle der arbejder med marketing, sigter efter. Det at en kampagne går viralt, og rammer 100.000 eller 1.000.000 af mennesker gør enhver marketingchef, ja - det der det ypperste og mest effektive. Hvad vil det sige at en kampagne går viralt. Jo, det betyder at folk i målgruppen begynder at dele reklamen og får andre til at se på den, og de deler den etc etc.

Ser vi på Network Marketing er det en viral kampagne. Det er naturen i Network Marketing. Her er det blot en skridt videre, det er ikke "bare" en kampagne der går viralt. Det er produktet! - Tænk en gang om man havde en virksomhed hvor ens produkt går viralt. Kunder der anbefaler det til kunder i høj hast. Har men ikke forstået hvorfor nogle virksomheder vælger andre vælger Network Marketing til eller fra, så vi jeg her kort skære ind til benet.

Er produktet unikt, er du som virksomhed sikker på at du har noget som market til elske og er der tale om et produkt der har et løbende forbrug, så er det Network Marketing.

Er dit produkt main stream, er det ikke unikt eller har du ikke en løbende forbrug. Så er det push og traditionel markedsføring.

Comments

comments