Hvorfor Network Marketing? med Jacob Blaesbjerg

Hvorfor Network Marketing? med Jacob Blaesbjerg

Tilmeld til dig webinaret "Hvorfor Network Marketing"

Hvordan kommer du i gang - Hvad skal der til - Tips til at vækste din forretning
Det er både for nye i brancen og dem der allerede er godt i gang med at bygge en forretning i Network Marketing. Jeg har en stor erfaring med både Network Marketing og traditionel forretning.

Tilmeld dig her

Mere om indholdet:

Forskellen mellem en traditionel forretning og Netvork Marketing
Der er flere afgørende forskelle mellem det at drive en traditionle forretning og en Network Marketing forretning

Hvad er det grundlæggende i Network Marketing
Det kan siges kort: Gør nogle få ting hver dag. Vi gennemgår de enkelt simple ting der skal til for et få succes med Network Marketing

Succes med modellen 1, 2, 3
En kerneværdierne i Network Marketing er dublisering. Du få det bud på hvordan du lettere kan opnå dublisering

Det handler om at hjælpe andre til succes
Det handler om at hjælpe andre til succes. Network Marketing handler om at hjælpe andre til succes. Få indblik i en branche der ikke ligner noget anden og få tip til hvordan du kan hjælpe mennesker omkring dig til succes